วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

การตั้งค่ากล้อง Wireless Lan

การตั้งค่ากล้อง Wireless Lan

ทำการเชื่อมต่อกล้องแบบสายแลนก่อน จากนั้นทำการ Login ไปที่กล้อง เข้าไปที่ Configuration เลือกที่เมนู Wireless LAN สามารถกำหนดได้ 2 รูปแบบ คือ Infrastructure การเชื่อมแบบเป็นวง (AP) หรือ Ad-Hoc เป็นการเชื่อมต่อแบบ point-to-point (ตัวกล้องเป็นตัวส่งสัญญาณ) ยกตัวอย่างการเซ็ตค่าจาก AP หรือ Router Wireless การตั้งค่าทำได้โดย กำหนดค่า SSID, เลือก Wireless mode เป็นแบบ Infrastructure จากนั้นกำหนด Security ในกรณีนี้ ถ้า AP หรือ Router มีการกำหนด ให้ใส่ด้วย ทำการ save เสร็จแล้วให้ทำการถอดสายแลนออก แล้วเปิด-ปิดตัวกล้องใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น